ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି : Category News


ବଜାରକୁ ଆସିଲା ପ୍ରଥମ ଉଡ଼ନ୍ତା କାର୍‌

Anupambharat News Bureau | ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି | | 2761 | Read...

ବଜାରକୁ ଆସିଲା ପ୍ରଥମ ଉଡ଼ନ୍ତା କାର୍‌

ନୁ୍ୟୟର୍କ: ବିଜ୍ଞାନ ଓ କାଳ୍ପନିକ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିଥିବା ଉଡ଼ନ୍ତା କାର୍‌ ଏବେ ସତରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି । ଏବେ ଆପଣ ଉଡ଼ନ୍ତା କାର୍‌ କିଣିପାରିବେ । ଏହି କାର୍‌ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସହିତ ଆକାଶରେ ବି ଉଡ଼ିବ । ଆମେରିକା ବଜାରକୁ ଆସିଛ
ଅନୁପମ ଭାରତ ଇ-ପେପର୍ଅନୁପମଭାରତ ଆପ୍:

Android app Download!

ବିଜ୍ଞାପନସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ପତ୍ର :

Type the above number:

ସାଇଟ୍ ଦର୍ଶକ :

Hit Web Stats
<>

ଯୋଗାଯୋଗ :

Facebook Page Twitter Page YouTube Page Instagram Page